Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK tarafından desteklenen 1000 kodlu “Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması“ başlıklı çağrısı kapsamında, Üniversitemiz için TÜBİTAK’ a sunduğumuz “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi“ başlıklı proje söz konusu kuruluş tarafından kabul edilmiştir. Üniversitemiz bu projeyi Marmara, Ankara, Karadeniz Teknik, Trakya, Mersin, İnönü ve Atatürk üniversiteleriyle birlikte alan 8 üniversite arasındadır. Bu proje kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi’nin akademik kadrolarının, TÜBİTAK projelerinden yararlanma kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak ARBİS kayıtlarının tamamlanması, başvuru sayısının artırılması, geri dönen proje sayısının azaltılması, TÜBİTAK ARDEB destek ve proje duyurularının artırılması, yoğun proje eğitimlerinin verilmesi ve etkin bir web sayfasının oluşturulması başta olmak üzere söz konusu projeyle ilgili olarak 1 Eylül 2014’den başlamak üzere iki yıl süreyle etkinlikler yapılacaktır. Proje üretme projesi olarak kısaca nitelendirebileceğimiz bu projede özellikle eğitimler projenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda Projeye Mühendislik, Fen, Edebiyat Tıp ve Veterinerlik olmak üzere 5 ayrı fakülteden tümü TÜBİTAK projesi bitirmiş veya devam etmekte olan 11 araştırıcı dahildir. Bu projemiz yazım aşamasında beri Üniversite yönetimiyle paylaşılmış olup kendilerinin projemize bundan sonraki aşamalarda da verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu proje, özel bir bilimsel alana yönelik olmamakla birlikte artık üniversitemizin öz projesidir. Sadece öğrenci sayısıyla değil bilimsel proje üretimi ve getireceği artılar da dikkate alındığında bu kapsamda üniversitemizdeki tüm öğretim üyelerini ve doktora tez aşamasının sonuna yaklaşmış araştırıcıları projeyle ilgili etkinlik ve proje eğitimlerine bekliyoruz.