Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Kaan Şevki KAVAK Mühendislik Fakültesi


         1967 Sivas doğumluyum. 1981 yılında Behrampaşa Ortaokulu, 1984 yılında ise Sivas Lisesi’nden mezun oldum. 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitirip aynı yıl söz konusu bölümde araştırma görevlisi kadrosuna atandım. 1992 yılında yüksek lisansımı, 1998 yılında ise doktoramı aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladım. 2000 yılında 6 aylık TUBİTAK NATO B1 bursu ile Murray State University/Kentucky (A.B.D.) ve 1995, 2006 yıllarında ise, Fransa Paris-Sud Üniversite’sinde yapısal jeoloji-tektonik ve uzaktan algılamanın jeolojik uygulamaları konularında çalıştım. 2005 yılı M. Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Üçüncülük Ödülünü ‘‘Türkiye Yer üstü Maden Yataklarının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenme Potansiyeli” başlıklı çalışmamla kazandım. 2005 yılında doçentliğimi, 2010 yılında ise profesörlüğümü aldım. Sonrasında bir yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ‘nde görevlendirildim. Halen Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapmaktayım, evliyim ve 1 çocuk babasıyım.

kaank.cumhuriyet.edu.tr


Araştırmacılar

Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜKFen Fakültesi


        İlköğretim ve lise eğitimini Malatya’nın Arapkir ilçesinde, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünde 1986 yılında iyi derece ile tamamladı. Aynı yıl Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’nin açmış olduğu sınavı kazanarak 1987 yılında Biyoloji Bölümü’ne asistan atandı. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Prof. Dr. Turgut Tanyolaç danışmanlığında yürüttüğü Yüksek Lisans çalışmalarını 1991 yılında tamamladı. Kazandığı devlet bursu ile doktora çalışmalarını yürütmek üzere 1992 yılında İngiltere’ye gitti. Bir akademik yılını Sheffield Üniversite’sinde geçirdikten sonra Dr. D. L.J. Quicke yönetiminde Londra Üniversitesi, Imperial College’ta sürdürdüğü doktora çalışmalarını 1996 yılında tamamlayarak Sistematik Zooloji alanında doktora derecesi aldı. Aynı yıl Imperial College ve The Natural History Museum (London) ortaklığında yürütülen bir projede üç yıl araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’ne 1999 yılında yardımcı doçent olarak atandı. Sistematik Zooloji alanında 2000 yılında doçent unvanı aldı ve 2006 yılında profesörlük kadrosuna atandı.
British Council’den aldığı kısa süreli akademik ziyaret bursu ile 1998-2001 yılları arasında birçok kez seyahat ettiği İngiltere’de sistematik biyoloji alanında teorik ve uygulamalı çalışmalarda bulundu. European Science Foundation’dan (EFS) aldığı kısa süreli araştırma bursu ile 1999 yılında Rus Bilimler Akademisi, Paleontoloji Enstitüsü’nde kısa bir süre için fosil böcekler üzerinde araştırmalar yaptı. EFS tarafından yürütülen Conservation Genetics programının Türkiye grubu üyeliğinde bulundu ve bu kapsamda 2009 yılı Macaristan toplantısında bir konuşma yaptı. Yükseköğretim Kurulu’ndan aldığı kısa süreli ziyaret bursu ile 2011 yılında İngiltere, Southampton Üniversitesinde ekoloji ve çevre konularında incelemelerde bulundu. Birçok araştırma projesinde yöneticilik yaptı. Birçok lisansüstü tez yönetti ve öğrenci yetiştirdi. Çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu 35 kadar bildirisi ve çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30 kadar makalesi ve bu makalelerden aldığı 375 kadar atfı bulunmaktadır. Ülkemiz sistematik biyoloji, filogenetik ve evrimsel biyoloji konularının eğitim-öğretimi ve yaygınlaşması için orijinal ve çeviri eserler yoluyla katkı sunma çabaları devam etmektedir.

Prof.Dr. Mustafa TURAN Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Mustafa Turan, 1992 yılında Hacettepe Ün. (İngilizce) Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrah oldu.1998-2000 yıllarında Houston/Texas/USA, University of Texas MD Anderson Cancer Center Department of Surgical Oncology ve Cancer Biology bölümlerinde çalıştı. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu. 1997 yılında Ulusal Cerrahi Derneği Araştırma Proje Ödülü, ve Cerrahi Onkoloji Kongresi Proje Ödülü gibi 12 tane ödül kazandı. Prof. Dr. Mustafa Turan’ın 50 tanesi SCIE kapsamında dergilerde olmak üzere 102 adet yurtiçi ve yurtdışı makalesi 41 tane bildirisi mevcuttur. 2 tanesi tescil süreci tamamlanmış 8 adet patent başvurusu vardır. Halen toplam bütçeleri 22 milyon TL olan 4 tane proje yürütmektedir.

Prof.Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLUEdebiyat Fakültesi


        Prof.Dr.Zafer Cirhinlioğlu, 30 Ağustos 1961 tarihinde Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı. Haziran-1984'te Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Takip eden yılda, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1989 yılında bu üniversitede, Yüksek Lisans derecesini aldı. Ocak-1990 tarihinden itibaren, İngiltere'nin Leicester Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde doktora çalışmasına başladı. Ağustos-1996'te, 'Profesyonel Meslekler' konusundaki doktora tezini tamamlayarak yurda döndü.
Zafer Cirhinlioğlu'nun Meslekler ve Sosyoloji, Modern Sosyoloji Kuramları ve Feminist Düşünce konularında İngilizceden çevirdiği kitapları bulunmaktadır. Türkiye'de Hukuk Mesleği adlı kitabında ise, Türkiye'deki bir profesyonel mesleği sosyolojik açıdan incelemektedir. Bunların yanı sıra, Sağlık Sosyolojisi, Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu, Terör ve Toplum, Anne Çöpleri Kim Toplayacak (Denemeler) ve Dindarlık, Ruh Sağlığı ve Modernite, başlıklarını taşıyan kitapları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli konuları içeren birçok makalesi de yayınlanmıştır. Halen Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

cirhin.cumhuriyet.edu.tr


Doç.Dr. E.Elif ALTUNTAŞTıp Fakültesi


        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe Tıp)’inden 1997 yılında mezun oldu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD.’nda 1998- 2003 yılında Asistan doktor olarak çalıştı ve 2003 yılında KBB Uzmanı oldu. 2003-2007 yılları arasında Tokat Cevdet Aykan devlet hastanesinde KBB Uzmanı olarak çalıştı. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD’a Yard. Doç. Dr. olarak atandı. 2013 yılından beri aynı üniversitede Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları bölümünde Doktora yapmaya başladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde; 2009-2011 yılları arasında Tıp fakültesi dönem 3 koordinatör yardımcılığı, 2011- 2012 yılları arasında Cumhuriyet üniversitesi sağlık hizmetleri uygulama ve araştırma hastanesi başhekim yardımcılığı yaptı. Halen devam eden idari görevleri Tıp Fakültesi dönem 6 koordinatör yardımcılığı, Farabi Tıp Fakültesi Bölüm Koordinatörlüğü ve KBB AD başkanlığıdır.

Yrd.Doç.Dr. E. Mahir KORKMAZFen Fakültesi


        Dr. Ertan Mahir Korkmaz, 1980 yılında Zara/Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zara/Sivas’ta tamamladıktan sonra, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı. 2002 yılında mezun olarak, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 2004 yılında araştırma görevliliği ve 2011 yılında ise yardımcı doçent kadrosuna atandı. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda “Orta Anadolu Cephus (Cephidae: Hymenoptera: Insecta) Cinsi Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu” adlı tez çalışması ile 2006 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. YÖK Doktora araştırma bursu kapsamında doktora çalışmalarının bir kısmını yürütmek üzere University of Hull, Hull, UK’da altı ay süre ile kalmıştır. “Çayır Çekirgesi Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (Acrididae: Orthoptera)’un Anadolu Populasyonlarının Filocoğrafyası ve Coğrafik Genetiği” adlı doktora tez çalışmasını 2011 yılında tamamlayarak moleküler biyoloji alanında doktor unvanı kazanmıştır.
        Böcek mitogenomu, filocoğrafya ve DNA barkodlama konularında üç tanesi TÜBİTAK destekli olmak üzere 10 farklı araştırma projesinde yürütücü ya da araştırmacı olarak görev alan Dr. Korkmaz’ın uzmanlık alanları arasında mitogenomik, filocoğrafya, populasyon genetiği, coğrafik genetik ve moleküler filogeni yer almaktadır. Ayrıca eski DNA çalışmaları ile de ilgilenmektedir. Uluslararası atıf indeksi (SCI/SCI expanded) kapsamında yayınlanmış/yayınlanmakta olan 8 makalesi ve çok sayıda ulusal ve/veya uluslararası bildirisi bulunmaktadır. Dr. Korkmaz aynı zamanda CUMSAG (Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Sistematik Araştırma Grubu) bünyesinde araştırmacı olarak yer almaktadır.

Yrd.Doç.Dr Hakan IŞIDANVeteriner Fakültesi


        Üç Şubat 1980’de Tokat’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Tokat’ta tamamladıktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi’nde lise öğrenimini yatılı olarak 1997 yılında tamamladı.1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde üniversite öğrenimine başladı. Aynı yıl Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde Laborant olarak atandı. 2003 yılında Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu ve takip eden yıl viroloji anabilim dalında doktora öğrenimine başladı. Aynı yıl Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne veteriner hekim olarak atandı. 2005 yılında JICA (Japon İşbirliği Ajansı) ile ortaklaşa yürütülen bir projede çalışmak üzere Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne atandı. 2006 yılında Japonya’da Ulusal Balıkçılık Üniversitesi (National Fisheries University) tarafından verilen üç ay süreli ‘Fish and Fish Borne Disease’ adlı eğitime katıldı.
        2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. Aynı yıl proje yürütücüsü olduğu bir AB 7. Çerçeve projesinin çalışmalarını yürütmek üzere proje ekibiyle beraber Danimarka Teknik Üniversitesine (DTU- Technical University of Denmark) gitti. Evli ve bir kız babası olup halen Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji anabilim dalına yardımcı doçent olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Özlem KAYAMühendislik Fakültesi


        Dr. Özlem KAYA 1975 yılında Sivas’ta doğdu. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesini aldı. 2006 yılında da Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Doktora derecesini aldı. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Özlem KAYA 2009 yılında Yardımcı Doçent unvanını almıştır. 1 adet uluslararası makale, 9 adet uluslararası bildiri, 3 adet ulusal makale ve 3 adet ulusal bildiriye sahiptir. Çalışma konuları cevher zenginleştirme, kimyasal madencilik ve hidrometalurjik süreçlerdir. 4 adet projede (TÜBİTAK, Endüstriyel, Araştırma Projeleri) yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmış olan Dr. Özlem KAYA, İngilizce bilmektedir.

Doç. Dr. Özge (ÇAPTUĞ) ÖZDEMİRVeteriner Fakültesi


        1980 yılında Ankara’da doğdu. 1991’de Sarar İlkokulu’nu, 1994’de Atıf Benderlioğlu İlköğretim Okulu’nu bitirdi. Lise öğrenimini 1998’de Aydınlıkevler Lisesi’nde (Yabancı Dil Ağırlıklı-İngilizce) tamamladı. 1998’de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandıktan sonra Ağustos 2003’te mezun oldu. Eylül 2003’te Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı, 22 Mayıs 2009’da “Doktor” ünvan ve yetkisini aldı. Şubat 2012’de “Yardımcı Doçent” olarak Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı’na atandı. Yurt dışında Macaristan-Budapeşte Saint Istvan Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü’nde, İsviçre-Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü Küçük Hayvan Kliniği’nde, Hollanda-Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde ve Münih-Ludwig Maximilians Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü Küçük Hayvan Kliniği’nde çeşitli çalışmalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış birçok bilimsel makale ve bildirileri olup, 4 adet bilimsel ödülü bulunmaktadır. 2009’da kurulan Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (VOT-DER)’in Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesidir.Mayıs 2013’ten beri Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Uzmanlık alanları; köpeklerde çapraz kopuklarında tedavi yöntemleri, TTA Tekniği, köpeklerde kalça displazisi ve tedavi yöntemleri, köpeklerde yürüme analizi, doku mühendisliği, pet hayvanlarında plastik ve ortopedik cerrahi yöntemleridir. Evli ve bir erkek çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doç.Dr. Serkan AKKOYUNFen Fakültesi

1979 yılında İskenderun'da doğdu. 1997’de Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı programından mezun oldu. 1998’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandıktan sonra 2003’te fizikçi ünvanı ile mezun oldu. 2006 ve 2011'de sırasıyla Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik AD'dan, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2006-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde Proje Asistanı olarak çalıştı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde, Ortaöğretim Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden yüksek lisansını tamamladı. 2003-2009 yılları arasında, Ankara'da çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında, aynı üniveresitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 ile 2015 yılları arasında burada, Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği (halen devam), Yüksekokul Kurulu üyeliği, Yüksekokul Erasmus Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 2015 Nisan ayında Doçent ünvanı aldı. 2015 yılının aralık ayında, Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne geçerek çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Akkoyun'un yaklaşık 25 adet SCI makalesi, 20'ye yakın ulusal ve uluslarası makalesi ve bu makalelerine aldığı 170 civarında atıfı bulunmaktadır. Çeşitli BAP ve Tübitak projeleri tamamlamış ve yürütmekte olan Akkoyun, Cumhuriyet Üniveresitesi Fen Bilimleri Dergisi'nin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Nükleer yapı, gama spektroskopisi, egzotik çekirdekler ve nükleer reaksiyonlar konularında çalışmakta olan Dr. Akkoyun, evlidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.